Het waarborgen van de continuïteit

Zorginstellingen willen altijd zo goed mogelijk de zorgvraag van hun cliënten beantwoorden. Als er sprake is van verzuim, vacatures die niet worden opgevuld of dat er tijdens de vakanties een tekort aan vaste medewerkers is, dan kan de continuïteit van de zorgverlening in het geding komen.

GGZ Personeel helpt zorginstellingen met continuïteit in hun zorgverlening. Dit doen wij door flexibele oplossingen aan te bieden voor de korte -en lange termijn.

Wilt u eenmalig een zorgprofessional inzetten voor een waakdienst, heeft u behoefte aan ondersteuning tijdens de vakantieperiodes of wilt u zorgprofessionals inzetten totdat uw vacatures zijn opgevuld? Wij voorzien u graag van ervaren zorgprofessionals, zodat uw zorgverlening continue gewaarborgd is.

Hoe waarborgen wij de continuïteit

De zorgprofessionals van GGZ Personeel zijn ingedeeld en werkzaam in zorgsectoren waarin zij de meeste ervaring, certificering en diplomering hebben. De sectoren zijn onderverdeeld in GGZ, Verslavingszorg, Jeugdzorg, (verstandelijk) Gehandicaptenzorg en Ouderenzorg. De zorgsectoren zorgen ervoor dat wij onze opdrachtgevers altijd zorgprofessionals ter

beschikking stellen die met hun kwaliteiten en ervaring daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor een zorginstelling en zijn cliënten. Wij stellen geen zorgprofessionals beschikbaar in de GGZ uit bijvoorbeeld de sector jeugdzorg. 

Elke dag een ander gezicht is niet alleen voor de vaste medewerkers vervelend, maar vooral voor de cliënten van een zorginstelling. Als er sprake is van langdurige inzet van zorgprofessionals vanuit GGZ Personeel, dan zullen wij binnen de zorgclusters altijd kijken naar een vaste pool zorgprofessionals die het best passend is bij uw organisatie, vaste medewerkers en uiteraard de cliënt(-en).

Door goed af te stemmen op de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers, zorgen wij altijd voor de juiste match tussen de professional, cliënt en zorgverlener. Zo zijn onze zorgprofessionals daadwerkelijk van toegevoegde waarde en is de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag met het continueren van de zorg binnen uw organisatie. Samen kijken we dan naar een passende en betaalbare oplossing om uw al dan niet uw tijdelijke personeelstekorten te verlichten

Mijn doel is om samen met gemeenten, politie, Rav's en zorginstellingen te werken aan de best mogelijke opvang, vervoer en begeleiding van mensen met verward gedrag of een psychiatrische achtergrond.

François, Directeur GGZ Vervoer Nederland